دختر عموم تعریف میکرد وقتی اومدن خواستگاریش میره که شربت بیاره رو ک ... نت از دستش ول میشه میریزن   بعد با دستمال همه رو جمع میکنه فشار میده دوباره میریزه تو لیوانا همه هم میخورن مادر شوهره هم خیلی تعریف میکنه که اینا یه مزه خاصی داره مثل اب پرتغال ها همیش ... نیست


خواستگاری
منبع :
درخواست حذف این مطلب