میرم بیمارستان خودمون اینقدر حاملگیای بدتر از خودم می بینم امیدوار میشم به خودم. غصه شونم میخورم. nbsp nbsp طفلکیا بعضیا خیلی حالشون بده. nbsp nbsp ... nbsp خانمه هم فشار بالا بود هم دیابتی. هفته ای ۳بار باید میومد سونو. از ... شهر ساعت ۵صبح راه میفتاد با مترو و اتوبوس. nbsp nbsp ... nbsp ۲۴هفته بود خون رسانی نی نی خیلی مشکل داشت. ... ه گفت هر روز باید سونو بشی. خیلی خوب باشه اوضاعت تا ۳۴هفته. بعدش باید درش بیاریم. شایدم زودتر. nbsp nbsp ... nbsp ۳۲هفته با سنگ صفرا. احتمالا بای


ma khobim
منبع :
درخواست حذف این مطلب