چشم_زخم از نبی مکرم ... مرویست هرگاه ... ص ... ل می شدند یا چشم زخمی به او می رسید یا دچار میگرن می ‌شدند، دو دست خود را باز می ... د و سوره حمد و معوذتین می ‌خواندند سپس با دست صورتشان را مسح می ... د و مشکلشان برطرف می شد منبع طب الائمه،ص۳۹


چشم_زخم
منبع :
درخواست حذف این مطلب