بعد از سالها و هزارها پیشنهاد مبنی بر اینکه بخونش و چه طور تا حالا نخوندی؟ بلندی های بادگیر رو خوندم و چقدر متاسف شدم nbsp از خوندنش | nbsp خیلی برای من بی معنا و مفهوم و سطحی و تکراری و قابل حدس و غیره بود و فکر ... چرا این کتاب انقدر معروف شده؟ و جز اسم جذابش چه چیز دیگه ای داشته برای جلب توجه آدمها؟ هوم؟ nbsp \+دلم یک ماجرای عاشقانه ی بس خفن میخواد کتابشو ها \-_\-\+کماکان ترجمه های مردانه رو بیشتر از نوع ... نه شون میپسندم.\+حالا مثلا اگر ... ی ازم بپرسه در هم


وثرینگ هایتز
منبع :
درخواست حذف این مطلب