نکته ای که خیلی این چند روز ذهنم را مشغول کرده است، نوع تربیت دینی بچه های عرب است میزبانان عراقی به کودکان شان از همان سنین کودکی می آموزند که باید در خدمت زائران باشند به هر به اندازه توان ش کاری محول میکنند از دادن دستمال کاغذی تا دادن لیوان های آب به دست زائران پیاده  تا هر کار دیگری که در توان شان باشد از کودکان دسال تا پیرمردها و پیرزن های کهنسال در این مدت به زائران خدمت میکنند خدمتی بی منت و بسیار بزرگوارانه بسیاری از جوانانی که در حشد


درس_اربعین_6
منبع :
درخواست حذف این مطلب