مناقصه بزرگ بنیاد خزر –عمان قصد دارد حفاری کانال بزرگ بین دریای عمان تا دریای مازندران را، به مناقصه بگذارد. از کلیه شرکت های جهان، که توانایی انجام این کار را دارند یا میتوانند در سرمایه گذاری آن اقدام نمایند، دعوت به عمل می اید در این مناقصه شرکت نمایند. یکی از شرایط آن استفاده از همه ظرفیت های شرکت های دنیا است، که میتوانند در فازها و قطعه بندی های مختلف هم شرکت نمایند فاز اول از دریای عمان به دریای جازموریان فاز دوم از جازموریان تا بافق


مناقصه بزرگ
منبع :
درخواست حذف این مطلب